Skattekalender

Februar

 1. februar

Skattemelding (selvangivelsen). Du skal ha mottatt oppgavene rapportert via tredjepartsopplysninger du trenger. Dette vil typisk være årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, sameie, barnehage og så videre. Hvis det er oppgaver du vet du burde fått, men ikke har fått, bør du etterlyse dem.


I prinsippet vil det også være mulig å finne ut hvor mye du skal betale i skatt og om du får baksmell allerede nå.

Mars

 1. mars

Skattemelding (selvangivelsen). Dette er siste frist for å bli e-bruker og motta skattemeldingen elektronisk og ikke på papir.

 1. mars

Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

APRIL

 

 

 1. april
  Skattemeldingen (selvangivelsen) blir tilgjengelig elektronisk på www.altinn.noog på Skatteetatens hjemmesider. Det samme blir de ulike oppgavene som «tilhører» og som danner grunnlaget for skattemeldingen.

 

 

 1. april
  Utsendelse av skattemeldingen (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister – på papir starter.

 

 1. april
  Frist for å endre og levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Dette er også fristen for å søke om utsatt levering.

Slik søker du om utsettelse

Frist for levering av aksjeoppgave.

Mai

 1. mai

Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

 1. mai

Frist for å levere skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende.

Juni

Det første skatteoppgjøret er klart rundt 20. juni. Skattepengene er normalt sett på konto senest to uker etter at oppgjøret er klart. Dersom du ikke får skatteoppgjøret i juni kommer det tilsendt i løpet av høsten.

August

Fra begynnelsen av august kommer skatteoppgjørene løpende frem til midten/slutten av oktober.

September

 1. september

Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

November

 1. november

Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling